بلای عاشقی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-01-04 15:27:23
2012-01-04 15:27:23


بلای عاشقی
سوسن

وقتی دلت اسیره و دیوونه
وقتی که پای عشق میاد میونه
خوب میدونه چه جوری داغون کنه
خوب میتونه خونتو ویرون کنه
چشماتو گریون کنه
قلبو پریشون کنه
وقتی تو دستش گرفتار میشی
وقتی براش اسیر و بیمار میشی
روز و شبت سیاه و یکرنگ میشه
زمین و آسمون برات سنگ میشه
خودت پریشون میشی
شادیها ویرون میشه
بلای عشق درد و غمه
هرچی بگم بازم کمه
بلا از آسمون میاد
غم آسون آسون میاد
غم آسون آسون میاد
ای دل بسه هرچه که درد عاشقی کشیدی
هزار دفعه سرت به سنگ خورده ودرد کشیدی
یه لحظه بی خیالی و یه روز خوش ندیدی
یه روز خوش ندیدی