بغلم کن آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-07-10 14:43:53
2012-07-10 14:43:53


بغلم کن
شهریار

بغلم کن عشق خوبم بزار حس کنم تن تو
از حرارتت بمیرم بگیرم عطر تن تو
واسه من آغوش گرمت تنها جای امن دنیاست
ساز آشنای قلبت خوشترین آهنگ دنیاست
منو که بغل بگیری گم میشم تو شهر رویا
بند میاد نفس تو سینم مثل مجنون پیش لیلا
مثل مجنون پیش لیلا
به تو شفاف و برهنه دل سپردم بی محابا
بغلم کن تا نمیرم بی تو،تو دستای سرما
مثل دامن فرشته شب ما قدیس و پاکه
حتی ماه به حرمت ما،عاشقونه تر می تابه
بغلم کن عشق خوبم بزار آرامش بگیرم
سر بزارم روی شونت با نفسهات خو بگیرم
جز سر انگشتهای گرمت تن من عشقی ندیده
دست بکش رو گونه ی من، منو خواب کن تا سپیده