برقص الهه ناز آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:43
2011-10-04 06:35:43


برقص الهه ناز
سیاوش شمس

تا ناله ساز میاد
وقت آواز میاد
من برای تو میخونم عاشقونه
آروم آروم پاورچین
با پیرهن چین و واچین
تو میرقصی و برات میشم دیوونه
برقص الهه ناز
همیشه شاد و طناز
تو اوجی و من
در آرزوی پرواز
برقص از همصدای دل كه این دنیا دو روزه
بزار تموم قصه ها با خنده هات بسوزه
برقص الهه ناز
همیشه شاد و طناز
تو اوجی و من
در آرزوی پرواز
برقص از همصدای دل كه این دنیا دو روزه
بزار تموم قصه ها با خنده هات بسوزه
هر نگاه تو كه تو نگاه من جا میشه
زندگی میگیره معنای دوباره
با تو پرواز میكنه روحم تو كهكشون
شب كه كابوس نداره وقتی تو هستی تك ستاره
تا میرقصی همه غنچه ها شكوفا میشه
زندگی میگیره معنای دوباره
عطر موهات همه جا میپیچه تو آسمون
میخونن پرستوها میگن كه آغاز بهاره