با تو بودن آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:49
2011-10-04 06:35:49


با تو بودن
پیروز

حرفای تو برای من امید زندگی به فرداست
وقتی میگی دوست دارم بهترین لحظه ی دنیاست
تو بهترین خلقت خدا من پیش تو حقیرم
تویی تو مکتب عشق من از تو جون می گیرم
با یک اشاره ی تو صد بار برات می میرم
ای ... عشق من
چه خوبه ... با تو بودن
با تو نفس کشیدن
تنها دلیل زنده بودن
با تو نفس کشیدن
تنها دلیل زنده بودن
با تو بودن
تو آسمون به رنگ عشق رنگین کمون کشیدی
از اون بهار رنگارنگ به قلب من رسیدی
خوش اومدی ای عشق چون نسیم گلها
ای تکیه گاه من ای طلوع فردا
خوش اومدی ای عشق چون نسیم گلها
ای تکیه گاه من ای طلوع فردا
ای ... عشق من
چه خوبه ... با تو بودن
با تو نفس کشیدن
تنها دلیل زنده بودن
با تو نفس کشیدن
تنها دلیل زنده بودن
با تو بودن
نوازش دستای تو لالایی خوب شبونه
صدای تو به گوش من بهترین شعر عاشقونه
تو بهترین خلقت خدا من پیش تو حقیرم
تویی تو مکتب عشق من از تو جون می گیرم
با یک اشاره ی تو صد بار برات می میرم
ای ... عشق من (عشق من)
چه خوبه ... با تو بودن (با تو بودن)
با تو نفس کشیدن
تنها دلیل زنده بودن
با تو نفس کشیدن
تنها دلیل زنده بودن
با تو بودن
با تو بودن !