باهم آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-07-09 14:49:07
2012-07-09 14:49:07


با هم
سیاوش قمیشی

بیا با هم بشنیم کنج یه شب
بشینیم چند تا ستاره بشمریم
نشون شهر همیشه روشنو
به دلی که غم نداره بسپریم
اگه میخواییم واسه ی هم بمونیم
بیا تو عطر گلها لونه کنیم
بیا رو لبای غمگین وفا
صدای گریه رو وارونه کنیم
بیا از پله ی نور بالا بریم
موی خورشید خانومو شونه کنیم
بیا با هم بشنیم گوشه ی عشق
رفتنه تنهایی رو نگاه کنیم
غربت ساکت هر مسافرو
به تماشای هم آشنا کنیم
بیا تا آخر دنیا بمونیم
تو صدای چیک چیکه قطره ی آب
بیا تو رنگ گلها زنده باشیم
یا سبک بریم تو سنگینیه خواب
اگه هر جا تو بری من میدونم
نشونیت همیشه عطر تنته
نشون منو یه دنیا میدونن
که یه عمری هوای موندنته
بیا با هم بشنیم گوشه ی عشق
رفتنه تنهایی رو نگاه کنیم...