اون کوچه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:24
2011-10-04 06:38:24


اون کوچه
کورش یغمائی

اون کوچه رو به خونه
مریم تازه جوونه
صدای تیک تیک ساعت
میخوان تو برگردی خونه
گلای یاس تو گلدون
پرستوهای رو ناودون
گنجیشکای توی لونه
میخوان تو برگردی خونه
با تو همه فصل بودنم
خوبه و شیرینه
بی تو همه لحظه های من
سرده و غمگینه
به لطافت گل یاسی
همه جا عطر تو مونده
هر پرنده روی شاخه
اول از نام تو خونده
مثل ابرای زمستون
پری از نعمت بارون
چه خوبه باز تو بباری
به تن خشک بیابون