2009-12-20 20:08:49


پائیز
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

بچه ها پاييزم
سرد و غم انگيزم

سرما مياد به هر خونه
تا بمونه بی بهونه
ابرا ميان از راه دور
از روی درياهای شور

بارون می باره نرم و ريز
به هر دشت و به هر جاليز
ميرن سفر پرنده ها
به جنگلا و بيشه ها

خورشيد خانم خوابش مياد
تابستونا يادش مياد
ميره كه فصلی بخوابه
بيدار كه شه باز آفتابه

تو فصل من برگ ريزونه
باد همه جا فراوونه
برگهای خشك نازنين
ريخته به هر جای زمين