2009-12-20 20:06:54


نوروز
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

پرنده آواز می خونه
آوازشو خوب می دونه
پروانه های رنگی
چه گلهای قشنگی
سنبل و ناز و لاله
با رنگهای بهاره
فراوونن تو باغچه
تو گلدونا رو طاقچه
درختا از خواب پا می شن
لباسی از گل می پوشن
انگار می رن مهمونی
از جاده جوونی