دو چشم بسته من آوازهای دیگر2010-01-20 04:39:05


دو چشم بسته من
ترانه سرا: احمدرضا احمدی
سیمین قدیری

دو چشم بسته من رو
صدای خسته من رو
كسی باور نداره
كسی باور نداره
من از فصل زمستونم
من از سرما و بارونم
كسی باور نداره
كسی باور نداره
خونه بارون می گيره
دل من جون می گيره
همه اينها قصه بود
كسی باور نداره