مسعود فرد منش



متن آهنگهای مسعود فرد منش

  متن ترانه خط اول آهنگ
عروس گل عزیز دلم وای وای